Styrelsen 2022

Föreningen styrelse under 2022 har denna sammansättning.

Ordförande Mikael Lindblom
Vice ordförande Anders Näslund
Sekreterare Cathrin Viklund
Ledamot Thomas Holmlund
Ledamot Carola Söderlund
Ledamot Peter Söderlund
Ledamot Joakim Ring
Suppleant Eddie SöderlundUnder styrelsen finns 4 stycken olika kommittér enligt följande

- Administrativakommittén 
- Anläggningskommittén
- Tävlingskommittén 
- Ungdomskommittén 


  • Skribent: Eddie Söderlund
  • Uppdaterad: 2022-03-29