Styrelsen 2024

Föreningen styrelse under 2024 har denna sammansättning.

Ordförande Mikael Lindblom
Vice ordförande Joakim Ring
Sekreterare Cathrin Viklund
Ledamot Thomas Holmlund
Ledamot Carola Söderlund
Ledamot Peter Söderlund
Ledamot Morgan Munther
Suppleant Eddie Söderlund
Suppleant Angelica EdfeldtUnder styrelsen finns 4 stycken olika kommittér enligt följande

- Administrativakommittén 
- Anläggningskommittén
- Tävlingskommittén 
- Ungdomskommittén 


  • Skribent: Anders Näslund
  • Uppdaterad: 2024-03-25

Vi sponsrar Sundsvalls BGK