Årsmöte 2024

Planerat Årsmöte för föreningen är 20/3 – 2024 kl. 18.30

Kallelse kommer att skickas ut 3 veckor innan årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21/2 - 2024

Välkomna

Tillbaka till föregående sida

Vi sponsrar Sundsvalls BGK