Kallelse till extra årsmöte

Styrelsen för Sundsvalls Bangolfklubb kallar till extra årsmöte onsdagen den 1 mars 2023.

Mötet avser förslag till stadgeändring enligt bifogade dokument.


Kallelse

Dagordning 

Förslag på stadgeändring 


Mötet kommer hållan den 1 mars kl. 18:30 i klubblokalen.

Tillbaka till föregående sida

Vi sponsrar Sundsvalls BGK